Hướng dẫn rút tiền

HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN DAGA CASINO

DAGA Rút tiền tối thiểu 100K trở lên, tối đa không giới hạn

DAGA CASINO hỗ trợ rút tiền cho tất cả các ngân hàng, không bị trừ bất kỳ phí nào cả.

Rút tiền nhanh chóng, chỉ 1-3 phút về tài khoản, hỗ trợ rút 24/24

Liên kết ngân hàng:

Nhấn vào mục <Rút tiền>, nhấn vào <mật khẩu rút tiền chưa cài đặt, vui lòng cài đặt mật khẩu rút tiền trước> sau đó tiến hành tạo mật khẩu rút tiền, <gửi đi>

Thêm ngân hàng: điền các thông tin ngân hàng, tên chủ tài khoản, chi nhánh, số tài khoản, <gửi đi>

Làm lệnh rút tiền:

Chọn vào mục rút tiền, nhập số tiền cần rút, điền<mật khẩu rút tiền> và <đăng ký> Sau 1 phút kiểm tra lại số dư tài khoản ngân hàng của bạn.