ĐĂNG KÝ NHẬN CODE 188.000

Bấm “đăng ký” xong tạo tài khoản rồi nhắn tin qua cho admin ở Fanpage:  ĐĂNG KÝ

Link Fanpage : tại đây  

Số lượng đã đăng ký: 500 

Đã phát: 50